Huisregels

Huisregels:

Door betreding van de locatie van TomoParty gaat u akkoord met de onderstaande regels! Handhaving van deze regels gebeurt door de Staff van stichting Tomo (hierna “Tomocon”). Tomocon is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen en persoonlijk letsel opgelopen tijdens de conventie. In alle gevallen waarin zowel de Nederlandse wet als deze huisregels niet voorzien beslist de organisatie.

Eten en drinken:

In het pand en op het terrein mag geen eigen eten en drinken worden meegenomen en/of genuttigd. Eten en drinken kunnen bij de verhuurder worden gekocht d.m.v. consumptiemunten. In de verkoopruimte mag er achter de tafel door de standhouders wel gegeten en gedronken worden. Alle afval moet in de vuilnisbakken worden gedeponeerd. Buiten houden we het ook graag netjes, dus gelieve het schoon te houden. Het buiten de afvalemmers deponeren van afval is dus een overtreding van de huisregels.

Roken:

Roken is in het gehele pand verboden. Het gebruik van (soft-) drugs is tijdens het event ten strengste verboden. Er geldt geen gedoogbeleid.

Badgebeleid & bagage:

Iedere (betaalde) bezoeker ontvangt een polsbandje die ze te allen tijde herkenbaar moeten dragen.

Garderobe is niet verplicht. De organisatie heeft het recht bagage en jassen te verwijderen op plaatsen waar het niet hoort.

Fotografie, video, telefoons en elektronica:

– Bij het betreden van een Tomocon evenement, ga je akkoord met de mogelijkheid dat je gefilmd word voor promotionele en beveiliging doeleinden voor Tomocon.

– Het is te allen tijde verboden, de volgende locaties, evenementen/activiteiten en personen op enigerlei manier vast te leggen door middel van: film, video, fotografie, autoregistratie, uitzending of enigerlei andere methode van registratie, bijvoorbeeld door gebruik van een camera phone of ander apparaat: Cosplay Competition,  Mis(s)ter Cosplay Verkiezing, Tomocon Superstar, Videoroom, Gameroom.

– Personen: Iedereen (dus ook cosplayers) die geen toestemming tot vastlegging hebben gegeven aan de partij die vastlegt.

– Evenement: Alle evenementen die zich afspelen op het podium

– Activiteit: Videoprogramma.

– Pers heeft bepaalde privileges bij bovenstaande evenementen.

– Tomocon is niet aansprakelijk voor enige inbreuk op het Portretrecht zoals vermeld in de Nederlandse Auteurswet 1912.

Wapens en cosplay attributen:

–  Cosplay wapens dienen in overeenstemming te zijn met de Nederlandse wet, en als zodanig duidelijk herkenbaar te zijn als nep.

– Buiten het festivalterrein (voorbeeld: parkeerterrein, treinstation) verzoeken we dat alle cosplay wapens veilig opgeslagen en getransporteerd worden, dit in verband met dat de politie of iemand anders dit als bedreiging kan zien en onvoorziene situaties kunnen opspelen.

– Weet je niet of je cosplay wapen en/of attribuut toegestaan is, contacteer ons op voorhand voor een antwoord of kom op de dag langs bij onze informatiebalie.

– Cosplay wapens/attributen die op enigerlei wijze de veiligheid negatief kunnen beïnvloeden zijn niet toegestaan. Inclusief deze, maar niet beperkt tot:

 • Wurgstokjes, airsoft, replica’s van vuurwapens etc.
 • Attributen die te lang of te breed zijn waardoor toegangswegen verhinderd raken.
 • Attributen die de persoonlijke of publieke veiligheid hindert.

Alle cosplay props / wapens die gevaar en / of hinder zouden kunnen veroorzaken voor onze bezoekers, mogen niet mee naar binnen. De beveiliging bepaalt of een cosplay prop /  wapen gevaar en / of hinder kan veroorzaken.

Orde en veiligheid:

– Alle bezoekers zijn verplicht om elkaar op een normale en respectvolle manier te behandelen. Ergeren, sollicitaties en overige zaken zoals hieronder beschreven zijn verboden.

Ergeren:

 •   Negatief en brutaal gedrag naar iedereen.
 •   Opzettelijk verstoren van activiteiten e.d. van Tomocon
 •   Sollicitaties:
 •   Vertonen van bordjes met daarop godslasterende of expliciete taal, sollicitaties, bedreigingen en beledigingen.
 •   Distributie van flyers op het terrein of het plaatsen aan de muur of enig ander oppervlak is verboden.
 •  Waren en diensten aanbieden buitenom de locaties die ervoor bestemd zijn.

Overig:

 •  Zedenkwetsend kleden.
 •  Versperren en/of bemoeilijken van (nood)deuren en gangpaden
 •  Onnodig gegil of ander storend gedrag.
 • Rennen
 •  Voordringen in rijen.
 •  Bij het (vermoeden van) het onder invloed zijn van alcohol of drugs wordt toegang tot het evenement ontzegd en is er geen recht op restitutie in welke vorm dan ook.
 •  Vechten (echt of nep). (Roleplay/act is toegestaan tijdens de Anime Scene Reanactment.
 • Onzedelijk gedrag.
 •  Elk onveilig gedrag.
 •  Diefstal.
 •  Opzettelijk toebrengen van schade.
 • Oponthoud op plekken waar een toegangsrestrictie geldt.

– Wanneer er sprake is van een overtreding van een van de bovenstaande punten over orde en veiligheid of andere meld je dit gelijk aan een gopher of core staff-lid.

– Tomocon heeft het recht de politie in te schakelen en eventuele financiële schade te verhalen op de schuldigen. Bij diefstal wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

– Op verzoek van Tomocon moeten bezoekers identificatie overleggen.

– Tomocon heeft het recht om bezoekers zonder opgave van reden de toegang tot het festival te ontzeggen. Entreegeld, indien reeds betaald, zal onmiddellijk worden gerestitueerd. Andere kosten, zoals reiskosten kunnen niet op Tomocon worden verhaald.

– Kinderen jonger dan 13 jaar dienen te allen tijde vergezeld te zijn van een meerderjarige begeleider.

– Iedereen die de huisregels overtreedt (dus bezoekers, dealers, etc) kan door Tomocon worden verwijderd zonder enige vorm van restitutie. Dit geheel ter beoordeling van Tomocon.

Kaartverkoop

– De verstrekte informatie bij het aanschaffen van kaartjes is waarheidsgetrouw c.q.
bevat de gegevens van de bezoeker zoals ze op zijn of haar identiteitsbewijs staan en zijn of
haar correcte adresgegevens.

– Stichting Tomo en haar leden hebben het recht toegang tot de conventie te
weigeren indien informatie op het toegangsbewijs niet overeen komt met informatie op het getoonde identiteitsbewijs.

– Stichting Tomo heeft het recht om onbetaalde bestellingen na 14 dagen (of de weken rond het einde van de kaartverkoop) te annuleren. Eventuele betalingen na de annulering worden dan niet meer geaccepteerd en/of teruggestort door de stichting.

– Toegangsbewijzen staan op naam en zijn niet overdraagbaar.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur of zijn vertegenwoordiging van Stichting Tomo. Bij overtreding van de huisregels kan je worden verwijderd zonder enige vorm van restitutie.